Post

6 types of bosses

6 types of bosses – and how to work for them

The talent source

6 types of bosses – and how to work for them
Understanding and perceiving leadership style can help you to respond effectively. What type of boss are or do you recognize? According to psychologist and science journalist Daniel Goleman, the following bait types are the six most important. 

1. The visionary
The visionary sees future plans clearly, but is less proficient in realizing it. This type of boss can be complemented by making his goal concrete and striking a clear path to reach the goal.

Characteristics: Inspiring, Empathic
How you work with them:

 • Show enthusiasm by going full
 • Listen carefully to his ideas; register the main goals
 • Brainstorm with your team about opportunities to accomplish goals

coach

2. The coach
A coaching boss wants to get the most out of his employees. He motivates through challenging conversations and goals.

Characteristics: motivational, gives confidence
How you work with them:

 • Be honest and open about your ideas, problems and needs
 • Set realistic, clearly defined goals
 • Take responsibility if something fails; learn from mistakes

3. De verbinder
De verbindende baas wil connecties creëren en zoekt harmonie binnen het bedrijf of de organisatie. Dit type focust op de emotionele behoeftes van werknemers om ze door stressvolle situaties te loodsen.

Karakteristieken: empathisch, geeft vertrouwen
Hoe je met ze werkt:

 • Houd emoties in balans
 • Werk aan sterke relaties met collega’s
 • Geef en accepteer eerlijke feedback

democraat

4. De democraat
De democraat zoekt input van ieder teamlid zodat de koers is gebaseerd op samenwerking en consensus.

Karakteristieken: geeft vertrouwen, samenwerkend
Hoe je met ze werkt:

 • Geef je eerlijke mening in meetings
 • Luister zorgvuldig naar collega’s
 • Wijd je niet toe aan beslissingen die je niet overziet. Vraag om opheldering dat helpt de rest van het team vaak ook

5. De bevelhebber
De bevelhebber geeft heldere instructies en sust stressvolle situaties door een duidelijk standpunt in te nemen, maar verwacht daarmee ook volgzaamheid, ongeacht je mening over zijn plan.

Karakteristieken: autoritair, direct
Hoe je met ze werkt:

 • Wijd je toe aan een taak, doe wat van je wordt gevraagd
 • Focus op het behalen van resultaat, niet alleen op het afronden van taken
 • Leg de bevelhebber een aantal oplossingen voor als je niet helemaal scherp hebt wat er van je gevraagd wordt

6. De koploper
Val je in de categorie ‘koploper’ dan daag je graag personeel uit en verwacht je een goed resultaat. De koploper-baas deinst niet terug voor hard werken als daarmee een situatie wordt gered.

Karakteristieken: veeleisend, direct
Hoe je met ze werkt:

 • Work hard and lay the bar high
 • Ask for clarity about what is expected of you
 • Report regularly about your progress

infographic

The company  Quidcorner  made an infographic with a brief summary. See the full overview below:

 

‘Our Talents, Your Balance’

TheTalentSource: Headhunters in Online, Marketing & Communication
T 020 33 19 452|MailLinkedinHangout

X
x

Sign up for our Newsletter

020 33 19 452 Send an email View our Linkedin Google Hangout