Post

Workplace trends

Workplace trends 2017

The talent source

Workplace trends 2017
In een artikel van Office Magazine kwamen wij de belangrijkste trends op de werkvloer tegen. Dan Schwabel, een Amerikaanse schrijver en Research Director bij Future Workplace, geeft hier elk jaar zijn visie op. Dit zijn de 10 ontwikkelingen van 2017 op een rijtje:

1. Meer aandacht voor personeel
Omdat de arbeidsmarkt naar verwachting verbetert, zal er meer aandacht zijn voor het binnenhalen en -houden van personeel. Steeds meer bedrijven focussen zich op de vraag: waarom WIL een medewerker voor mij werken? Traditioneel wordt dit ingevuld door het creëren van een optimale bedrijfscultuur, maar steeds belangrijker worden de werkomgeving en zelfs de middelen waarmee personeel zijn werk moet doen. Een bedrijf dat zorgt voor goede stoelen en tafels, goede werkgereedschap aan het bureau (inclusief up to date soft- en hardware) maar ook een goede kantine, zorgt ervoor dat zijn medewerkers graag aan het werk zijn, dus optimaal kunnen presteren maar vooral ook: daardoor een betere klantbeleving creëren. Verder wordt steeds meer gemonitord of mensen geneigd zijn om van baan te veranderen, zodat daar op tijd op kan worden ingegrepen, waardoor grote kosten bespaard kunnen worden.

2. Trend naar een mix van vast en freelance personeel
Naar verwachting zal het aandeel van freelancers in het personeel van bedrijven de komende jaren stijgen naar circa 40%. 93% Van de bedrijven vindt een mix van vast personeel en freelancers bij een opdracht al heel normaal, en zien het als een essentieel element in de flexibiliteit van het bedrijf.

3. Continue feedback op prestaties
Met de opkomst van big data hoeven en kunnen we niet meer te wachten tot het eind van het (boek)jaar om te beoordelen of we het goed gedaan hebben, we hebben continu feedback en reviews nodig om direct te kunnen schakelen. Met name de jongere generatie, gewend aan de instant feedback en input via social media, verwacht direct feedback te krijgen om gedrag te continueren of om te buigen. Daar komt bij dat een kwart van alle medewerkers toch al vindt dat een jaarlijkse evaluatie van het werk nergens toe leidt. Continue feedback blijkt te leiden tot een veel hogere productiviteit.

4. De opkomst van generatie Z
2017 is het eerste jaar dat de Generatie Z zich vanaf de eerste dag op de werkvloer zal manifesteren, terwijl de voorgaande generatie, de Millennials, intussen doorgeschoven is naar de managementfuncties. Hoewel beide generaties zeggen door hun opleiding goed op hun werk te zijn voorbereid, kan de generatiekloof tot fricties leiden, zeker omdat maar heel weinig bedrijven erop ingericht zijn om de nieuwe generatie snel door te leiden naar het managementniveau.

5. Inzet van VR en AR voor personeelsdoeleinden
Met de opkomst van steeds meer superieure hard- en software beginnen bedrijven de wat gehypte wereld van virtual reality en augmented reality steeds serieuzer te nemen. Een kwart van het huidige personeelsbestand zou willen dat 3D-technologie en VR actief op de werkvloer worden ingezet, en dat zal alleen maar toenemen als ook de consumenten deze nieuwe technologie omarmen. VR kan gebruikt worden om nieuw personeel meer gefocust op te leiden, zodat verwachting en realiteit van beide zijden beter op elkaar aansluiten.

6. De strijd om talenten neemt toe
Je leven lang bij een en dezelfde baas werken is niet meer van deze tijd. De realiteit is dus dat mensen verkassen, en tegenwoordig gebeurt dat meestal binnen een jaar of vijf. Dat leidt ertoe dat tweederde van de werknemers actief zoekt naar een andere uitdaging, en dat bijna de helft van de werkgevers hun werkplekken niet gevuld krijgen. 90% Van de werkgevers verwacht dus dat de strijd om talent zal toenemen, en dan vooral in de BRIC-landen. Een middel om personeel langer vast te houden is zorgen dat ze voor je willen werken. Zie trend 1.

7. Organisatiestructuren gefocust op teamprestaties
Er is een toenemende trend zichtbaar bij bedrijven om zich te focussen op de prestaties in teamverband in plaats van individuele prestaties. Door het bedrijf rond teams te structureren, zijn bedrijven in staat om competitiever en flexibeler in hun markt te opereren. De jongste generaties zijn ook gewend om in teams te werken en te sporten, en verwachten die cultuur ook van hun bedrijf, terwijl 92% van de bedrijven zegt dat het (re)design van de organisatie bij hun tot de topprioriteiten behoort.

8. Wellness en tevredenheid
Werknemers verwachten steeds meer dat bedrijven zich inzetten voor hun tevredenheid op de werkvloer. Wellness-programma’s zorgen ervoor dat personeel graag bij een bedrijf blijft werken, maar verlaagt ook de ziektedagen van het personeel. Bedrijven realiseren zich ook dat stress de belangrijkste factor is die een gezond functioneren van het personeel in de weg staat.

9.Een creatieve inzet van secundaire arbeidsvoorwaarden
Voor iedereen is een faire vergoeding voor de inzet een logisch gegeven. Primair daarin is het salaris, maar daarnaast komen twee factoren steeds meer op: gezondheidszorg en werkflexibiliteit. De meeste mensen vinden flexibel werken zelfs belangrijker dan een goed zorgpakket, maar slechts een derde van de bedrijven biedt dat ook aan. Daarnaast is er een groeiende aandacht voor de mogelijkheid dat bedrijven de studieschulden van hun werknemers gaan compenseren, ook hier weer om personeel langer aan zich te binden.

10. Elke dag casual friday
Gepaste werk- en kantoorkleding wordt steeds meer casual. De stropdas is op zijn retour, de toekomst is aan jeans en t-shirts. Die trend wordt voornamelijk aangedreven doordat mensen vaker meer werk thuis uitvoeren en zich daar natuurlijk juist casual kleden.

‘Our Talents, Your Balance’

TheTalentSource: Headhunters in Online, Marketing & Communication
T 020 33 19 452|MailLinkedinHangout

X
x

Sign up for our Newsletter

020 33 19 452 Send an email View our Linkedin Google Hangout